به داد سلامتی آب سد چراغ ویس برسید

چشم پوشی از آلودگی های زمین های بالادست و حوزه آب خیز سدچراغ ویس که غالبا منبع انسانی دارند سلامت شهروندان سقز را تهدید می کند.

 

تحقیقات میدانی ئاگاپرس حاکی از آن است که قسمت وسیعی از زمین های حاشیه جاده سقز-بانه آلوده به زباله های پلاستیکی و ته مانده های غذایی است. این زمین های شیب دار منتهی به رودخانه ای است که آب آن مستقیم به مخزن سد چراغ ویس می رسد.

بررسی زباله ها ما را به غذاخوری ها (کلانه، کباب و…) مسیر می رساند که متاسفانه با بهانه های واهی، این واحد های صنفی تخلفات احتمالی خود را انکار می کنند.

در ادامه بررسی ها فرماندار سقز ارگان های مربوطه (بهداشت محیط، بخشداری مرکزی، راهداری) را مامور به برخورد با این موضوع کرد. اما ظاهرا بهداشت محیط خارج از محدوده شهری هیچ دستور العمل اجرایی ندارد. راهداری پیشتر با شناسایی تخلفاتی مشابه و سیر روند ، برخورد قانونی مقتضی را انجام داده و بخشداری هم مکرر از طریق دهیاری ها پگیر و در جریان این اوضاع بوده است.

حال باید دید این داستان تا کجا به درازا خواهد کشید و کی و کجا مسئولی خطر احتمالی این آلودگی هارا جدی گرفته و بار برخورد با متخلفین و حداقل پاکسازی این اراضی را به دوش خواهد کشید.

بحث آلودگی های این اراضی محدود به این مورد نیست و فضولات حیوانی و دیگر آلودگی های انسانی و حیوانی و … باید در این محدوده پیگیری و بررسی شوند.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود