برخورد تبعیض آمیز در بیمارستان شفا

طبق اخبار رسیده به ئاگاپرس از منابع مردمی برخی برخوردهای های تبعیض آمیز میان مدیریت و پرسنل بیمارستان شفا در سقز روی داده است.

برخی منابع مردمی به ئاگاپرس گفته اند: نیروهای خدماتی بیمارستان شفا در سقز، علی رغم مسئولیت سختی که بر دوششان است، تنها نیرویی هستند که هیچ وعده غذایی به آن‌ها تعلق نمی گیرد و این درحالیست که سایر پرسنل بیمارستان با درآمد بهتر، از این امکان برخوردار هستند.

پ‌ن: شاید در متن قرارداد این نیروها تامین وعده غذایی وجود نداشته باشد اما از نظر اخلاقی این اقدام جایز نیست و برای وزارتخانه‌ای همچون بهداشت و درمان تامین غذای پرسنل در شرح وظایف وجود دارد و اضافه شدن این میزان (پرسنل پیمانی و قردادی) رقم چشمگیری در کنار سایر هزینه‌ها نیست!

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود