بیمە کارگران شهرداری سقز برقرار شد

پیگیری ئاگاپرس جواب داد، شهرداری و تامین اجتماعی پای‌کار آمدند

روز گذشته خبری در ئاگاپرس مبنی بر تاخیر در پرداخت حقوق کارگران شهرداری و قطع بیمه آنان منتشر شد.  پیگیری‌های ئاگاپرس نشان می‌دهد بعد از انتشار این خبر با پای کار آمدن شهرداری و همکاری بیمه تامین اجتماعی سقز مشکل بیمه کارگران رفع و از سرگرفته شده است.

مشکلات مالی شهرداری سقز دیگر مثنوی هفتاد من شده و کماکان پرداخت حقوق و مزایا در این نهاد با تاخیر همراه است که این رسانه همچنان پیگیر این موضوع خواهد بود. اما پاسخگو بودن شهرداری و بیمه تامین اجتماعی سقز به نقد این رسانه و تحقق حقوق کارگران جای تقدیر دارد.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود