سفر کم‌حاصل وزیر راه به سقز

سفر وزیر راه به شهرستان سقز حاصل چندانی برای فرودگاه سقز در بر نداشت، بیمارستان سقز هم چیزی به افتتاحش نمانده که آن‌ هم حاصل پیگیری های قبلی نماینده و فرماندار سقز و مسئولین شهرستان و استان پس از تاخیری چند ساله است.

اسلامی وزیر راه و شهر سازی در سفر به سقز علی‌رغم اعلام برنامه قبلی، حدود ۳ساعت با تاخیر در محل پروژه‌ها حاضر شد.

آمار سفر وزرا و دیگر مسئولین کشوری و استانی برای بازدید و پیگیری مشکلات فرودگاه و بیمارستان درحال ساخت سقز خیلی وقت است دو رقمی شده  اما بازهم پشتکار بیگلری در اتمام این پروژه ها پای وزیری جدید را به این پروژه ها باز کرد.

علی‌رغم انتظار افکار عمومی، آنطور که از گفته‌ها و مصاحبه‌ها پیدا بود، اسلامی اطلاعات چندانی از وضعیت این پروژه‌ها نداشت و در پی این وضعیت قول مساعدی برای اتمام و افتتاح فرودگاه سقز از وی شنیده نشد.

بیمارستان سقز، دیگر پروژه‌ای بود که وزیر راه از آن بازدید کرد و برای اتمام آن دستور به تزیرق بودجه و تهاتر با تامین کنندگان بودجه داد.

گفتنی است بیمارستان سقز طبق وعده فرماندار و نماینده مجلس طی دو ماه آینده افتتاح خواهد شد که طبق اذعان مسئولین کشوری که تا به حال از این بیمارستان بازدید کرده‌اند پیگیری های مصرانه بیگلیری (نماینده مجلس) و کریمیان (فرماندار سقز) بالاخص در این ماه های آخر سرعت بخش اتمام آن بعد از تاخیر چند ساله بوده است.

اسلامی بعد از بازدید های اجمالی ، در فرمانداری ویژه برای اقامه نماز و صرف ناهار حاضر شد و اینگونه سفر پربار خود به سقز را خاتمه داد.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود