کسب رتبه های برتر کشوری مسابقات علمی کاربردی هنرستان های کاردانش توسط دانش آموزان سقزی

مسابقات علمی کاربردی مرحله کشوری دانش آموزان هنرستان های کاردانش سراسر کشور که بهمن ماه سال جاری در بندرعباس برگزار شد، برگزیدگان شهرستان سقز موفق شدند با اقتدار عناوین برتر کشوری را به نام خود ثبت کرده و افتخار دیگری به نام سقز بیافزایند.

رتبه اول رشته تأسیسات حرارتی: سینا ولی پور از هنرستان کاردانش شهید باهنر

رتبه دوم: محمد مرادی از هنرستان کاردانش دکتر حسابی

رتبه دوم رشته مکانیک تعمیر تراکتور و تیلر:  برهان شریف زاده و آرام عزیزی از هنرستان کاردانش شهید بابک آبشار.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود