ورزش نکردن به میزان کافی باعث تحلیل رفتن استخوان ها و عضلات می شود

کاهش میزان ورزش حتی به مدت دو هفته توانایی قلبی – عروقی را کاهش می دهد و باعث ذخیره چربی در بدن می شود.

ورزش کردن صحیح، قطعا مفید،مشروط به رعایت نمودن مسائل فنی وبهداشتی و کمترین هزینه رادربرابرهرنوع حمله ویروس ،باکتری … به بدن را داردوانجام ندادن ورزش هم به مراتب ده ها و شاید صدهابرابر بیشتربرای بدن خطرناک ومضرمیباشدکه مایلم به چندنکته اشاره نمایم. 🚴‍♀️وقتی شما ورزش های هوازی همراه باوزنه سبک ویاوزن بدن انجام می دهید، شما برروی قلب و میزان اکسیژنی که می توانید مصرف کنید (VO2)، کار خواهید کرد. وقتی ورزش می کنید، بهره وری قلب و ریه های شماکه هدف اصلی ویروس منحوس کوید19 میباشد در رساندن خون بیشتربه هیپوکامپ مغز و اکسیژن به سلول های بدن ، به شدت افزایش می یابد.

ابعادورزش نکردن به مدت دوهفته برای ورزشکاران:
۱_فشارخون بالا میرود.
۲_قندخون افزایش می یابدوباعث ابتلا به دیابت نوع ۲ می شود.
۳_کیفیت تنفس پایین خواهدآمد.
۴_تاثیرمنفی بر#خلق وخویی.
۵_چربی بدن افزایش پیدامیکند.
۶_ کاهش میزان ورزش حتی به مدت دو هفته توانایی قلبی – عروقی را کاهش می دهد و باعث ذخیره چربی در بدن می شود.
۷_افزایش وزن وسائیدگی مفاصل.
وهزاران دلیل دیگر…

اگرنجنبیم قبل اینکه کرونا ماروبکشدماخودمان سلامتی خودرا تسلیم کرده وباید ده ها برابر بیشترازکرونا برای ترمیم روح وجسممان هزینه کنیم.

اسماعیل (امیر) چراغی
ریاست کمیته داوران پاورلیفتینگ استان کردستان ومربی باشگاه بدنسازی اورازکورد

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود