محکومیت دو نفر در جریان شکایت فرماندار سابق سقز

دو شهروند سقزی به دلیل انتشار خبر احضار فرماندار سابق سقز به دادگاه ، محکوم به پرداخت جزای نقدی شدند.

سه نفر از اصحاب رسانه و یکی از مسئولین سابق شهر سقز در جریان شکایت فرماندار سابق این شهرستان به دادگاه احضار شدند.

بنا بر اسناد رسیده به ئاگاپرس این افراد با نشر اخباری مبنی بر احضار فرماندار سابق سقز به دادگاه و قرار وثیقه سنگین برای وی مورد بازخواست قرار گرفته‌اند و از آنجا که این اخبار از دید دادگاه کذب بوده و دلیلی برای صحت خبر خود ارائه نداده‌اند، دو نفر از آنان به پرداخت جریمه نقدی به میزان هرنفر پانزده میلیون تومان محکوم شده‌ و دو نفر دیگر با تشخیص دادگاه فقط منتقد مدیریت شهری بوده و بزهی مرتکب نشده‌اند.

این حکم بدوی بوده و در دادگاه تجدیدنظر قابل واخواهی است.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود