طرح های کشاورزی تسهیلات کم بهره نمی‌گیرند

کشاورزان و سرمایه گذاران بخش کشاورزی در حالی از وعده مسئولان جهاد برای اعطای تسهیلات کم بهرە حرف می زنند که این مسئولان ماهیت آن وعده هارا  تکذیب می کنند.

برخی از کشاورزان و باغداران به ئاگاپرس گفته اند: از شهریور ماه 1398 مسولان جهادکشاورزی شهرستان سقز برای تسهیلات گل محمدی با بهره ۴ درصد وعده و امید واهی می دادند که بعد از صرف وقت و هزینه و بازدید و راستی پنداری و… آخرسر  به بانک کشاورزی جهت پرداخت تسهیلات ارجاع داده شدیم.  بانک هم بعد یه طی بروکراسی الان میگن که با بهره ۴ درصد نمیتونیم پرداخت کنیم ولی اگر مایل باشید با بهره ۱۶ درصد قابل پرداخت خواهد بود.

علایی نیا رییس جهادکشاورزی شهرستان سقز در این باره به ئاگاپرس گفت: وام که بهره یکی از آرزوهای ما در جهاد کشاورزی است اما متاسفانه هنوز محقق نشده است. وی تصریح کرد: بحث وام های کم بهره نشات گرفته از هیاهوی فعالیت نماینده مجلس در این حوزه بود که به ثمر هم نرسید. علایی نیا افزود: میزان تسهیلات و درصد سود آنها و حتی نوع پرداخت وبازپرداخت تسهیلات به صورت سالانه و بسته به میزان بودجه کشوری متغیر است.

در شهرستانی که باوجود ظرفیت های بالقوه معدن و صنایع به دلیل کمکاری و کمتوجهی دولت نمی توان چشم امیدی به این حوزه ها داشت،  باید دید که در این میان حداقل سرنوشت طرح های تشویقی دولت برای ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به کجا خواهد رسید.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود