دستگیری های ادامه دار در شورای شهر و شهرداری سقز

دستگیری ها به دوره پنجم شورا هم کشید/رییس شورا سال سوم دستگیر شد

ظهر روز سه شنبه 3آذر1399 در راستای مبارزه با مفاسد مالی و اداری در شهرستان سقز، یک عضو شورا شهر سقز به نام ( ر.ا ) دستگیر شد تا تعداد دستگیری ها به ۸ نفر برسد. صبح امروز عضو شورا دوره چهارم هم بازدداشت شده بود.

تا این لحظه یک پیمانکار مرتبط با شهرداری، دو عضو در دوره چهارم و پنجم شورا و پنج نفر از پرسنل شهرداری بازداشت شده اند.

 

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود