در باب شئون تبلیغاتی

تبلیغات لازمە فضای انتخابات است اما این التزام زمانی وجاھت می‌یابد که در راستای آگاهی بخشی به مردم و با شناخت از شعور اجتماعی، پیشینه فرهنگی سیاسی و همچنین در خور شان و شخصیت آنان باشد.

 
زمانی که کاندیدی از جامعه هدف خوانش دقیقی نداشته باشد نتیجه آن است که در ستاد وی موسیقی‌هایی بی‌کیفیت و نامرتبط پخش خواهد شد؛ یا طرفداران وی سطل‌های زباله سطح شهر را به پوستر های او مزین میکنند و یا در هجومی ناجوانمردانه به در و دیوار مردم در سطح شهر و روستا برای سالیانی متمادی خاطراتی از اقدام بی رحمانه‌شان را برجای خواهند گذاشت.

یکی از جذابیت های ستادهای تبلیغاتی در کنار برخی مزاحمت‌ها بدون شک پخش موسیقی در ایام فعالیتشان است اما گزینش های نابجا گاها این جذابیت را به نقطه دافعه مردم از آن ستادها تبدیل می‌کند. گزینش تراک‌های موسیقی می‌تواند نشانگر سطح سواد فرهنگی و هنری کاندیدا و ستاد او باشد.

کاندیدی که نتواند سلیقه هنری مخاطبانش را بشناسد (این شناخت برگرفته از پیشینه فرهنگی اجتماعی و بخشی از تمدن آن جامعه است)باید به شناخت او از دیگر سلایق و نیازهای مردم نیز شک کرد.

چسباندن پوستر روی سطل های زباله یکی دیگر از این اقدامات اشتباه و خوانش غلط ستاد هاست. آیا با این حرکت می خواهند به مخاطب بگویند که رای های شما به این کاندید مستقیم به سطل زباله خواهد رفت؟ یا این ستادها انتظار دارند مردم در میان سطل های زباله به دنبال سلیقه خود بگردند؟
بدون شک هیچ‌یک از این موراد مدنظر ستادها، نگارنده این متن و مردم نیست اما ذکر آن به جهت اهمیت و آگاه‌سازی مردم از سطح شناخت برخی ستادها و نوع فعالیت های آنان است.

در جوار این موضوعات می توان پیشنهاد کرد که نامزدهای محترم انتخابات پیش‌رو به جای این رویه که صرفا در تخریب آنان سهیم خواهد بود به مواردی از قبیل فعالیت منسجم در فضای مجازی ، همکاری با رسانه‌های معتبر، انجام مناظره با دیگر رقبا و… روی آورند. چراکه هیچ‌یک از این موارد آسیبی به زیبایی شهری نمی‌رسانند و حضور چالشی در این فضاها می‌تواند سطح معلومات و میزان توانمدی و کنشگری این کاندیدها را در ادامه راه برای مخاطب شفاف سازد.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود