تحمیل هزینه بر نوآموزان و دانش آموزان ممنوع شد

ممنوعیت تحمیل  لیست های بلند بالا ی نوشت افزار یکی از مصوبات نشست سه جانبه مدیریت آموزش و پرورش، مدیریت بهزیستی و نمایندگان اتحادیه چاپ و نشر شهرستان سقز بود.

درجریان تخلفات و تداخلات مشهود واحد های صنفی و مراکز آموزشی و همچنین پیگیری این موارد از جانب نمایندگان اتحادیه چاپ و نشر شهرستان سقز 11 شهریور ماه جاری نشستی سه جانبه میان معاونت مدیرکل و مدریت آموزش و پرورش شهرستان سقز، مدیریت بهزیستی و نمایندگان اتاحادیه چاپ و نشر و لوازم تحریر فروشان شهرستان در سالن جلسات مدیریت «آ.پ» سقز برگزار شد.

تنظیم لیست های بلند بالا و هدایت تحمیلی اولیای دانش آموزان و نوآموزان به فروشگاه های خاص و نوع تعامل این مهدها و مدارس با فروشگاه های نامبرده موضوعی شائبه برانگیز بود که با طرح در این نشست و بررسی جوانب موضوع از جانب کارشناسان امر خوشبختانه منتج به تصویب موضوع  و صدور بخشنامه ای خطاب به کلیه مهدکودک ها، مراکز پیش دبستانی و مدارس مقطع ابتدایی شهرستان سقز شد.

در این بخشنامه تاکیید شده است که منبعد هیچ یک از این مراکز حق تهیه لیست های غیر متعارف را نداشته و به هیچ عنوان نباید خانواده دانش آموزان و نوآموزان را مجبور به تهیه ملزومات از یک فروشگاه خاص و یا حتی به یک فروشگاه خاص معرفی بکنند.

تنظیم لیست های بلند بالا و غیرمتعارف لوازم تحریر و لوازم کمک آموزشی از جانب برخی مهدکودک ها، پیش دبستانی ها و مدارس سطح شهرستان سقز که چندین سال است به رسم ناباب و خود خوانده در میان مراکز آموزشی این شهرستان بدل گشته است، چند سالی است که اعتراض خوانده نوآموزان و دانش آموزان را در پی داشته است.

در همین راستا از شهریور ماه 1397 پیگیری این موضوع در دستور کار نمایندگان اتحادیه چاپ و نشر و رسانه های شهرستان سقز قرار گرفت که خوشبختانه این موضوع مسمرثمر واقع شده و به نتیجه مطلوب غالب لوازم تحریر فروشان و خانواده دانش آموزان و نوآموزان سطح شهرستان سقز ختم شد.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود