ارسطو گویلی دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز شد

با حکم مدیرکل فرهنگ و ارشاد کوردستان
ارسطو گویلی دبیر هجدهمین جشنواره تئاتر کوردی سقز شد
بنا بر اخبار واصله به پایگاه خبری ئاگاپرس، شهردار سقز با ابلاغ حکمی از جانب مدیرکل فرهنگ و ارشاد کردستان دبیر هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کوردی سقز شد.

 

 

هر دوره بخشی از امورات جشنواره بر دوش پرسنل شهرداری بوده که این مورد در کنار حمایت های مالی این نهاد از تنها جشنواره هنری رسمی دومین شهرستان استان کوردستان، اهمیت نهاد شهرداری را در برگزاری آن نشان می‌دهد.

در این دوره که با توجه به اخبار رسیده به ئاگاپرس، دبیر جشنواره شخص شهردار این شهر است انتظار می‌رود که جشنواره در بخش های زیرساختی بویی از کاستی نبرد و تمام قوه شهر حداقل در روزهای برگزاری جشنواره متمرکز بر کیفیت آن باشد.

هنرمندان سقزی چندین دوره است که رویای گنجاندن جشنواره در تقویم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در سر می پرورانند و هر دوره با یک وعده واهی ، راهی دوره بعد می‌شوند اما در این دوره انتظار می‌رود دبیر جشنواره در کنار دیگر مسئولین (خاصتا نماینده مجلس) این وعده سالیان دور را به عرصه عمل برسانند.

گذاشتن دیدگاه

ایمیل شما بر روی سایت نمایش داده نمیشود